Homework for money

בפשטות, שיווק היא פעילות עסקית, המיועדת לקדם את פעילות העסק מול קהל היעד. מאחר וקהל היעד ברובו עבר בשנים האחרונות מהמרחב הפיזי אל המרחב הדיגיטלי, נוצר צורך לפתח ערוץ שיווק חדש, המתמחה בעקרונות ובמאפיינים של המרחב הדיגיטלי, וזה בדיוק מה שעושה שיווק דיגיטלי. בדומה לתחום השיווק, גם תחום השיווק הדיגיטלי, כולל בתוכו שורה של ערוצי שיווק ופנייה אל קהל היעד, ולא מדובר בערוצים תחליפיים, אלא בערוצים המשלימים זה את זה.

שיווק במרחב הפיזי אל מול שיווק במרחב הדיגיטלי

כך למשל, כאשר עסק מעוניין לשווק את עצמו במרחב הפיזי, הוא יערוך אירועים וכנסים, הוא יפרסם בעיתונים, במקומונים או בערוצי הטלוויזיה והרדיו, הוא יבצע פנייה ישירה בטלפון או בדואר והוא ינקוט בעוד שורה של מהלכים שיווקיים, המיועדים כולם להשיג את אותה מטרה. כל המהלכים הללו הם מהלכים חיוניים, והם אינם מחליפים זה את זה. אי אפשר לשווק עסק אך ורק באמצעות פליירים או אך ורק באמצעות טלמרקטינג. תורת השיווק מבוססת מלכתחילה על כך שיש ליצור כמה שיותר אינטראקציה וחשיפה מול קהל היעד, ולכן על העסק "לתפוס" את הלקוחות הפוטנציאליים בכמה שיותר סיטואציות, דרך ערוצי השיווק השונים.

פעילות לרוחב שורה של ערוצי שיווק דיגיטליים, המשלימים זה את זה

במרחב הייחודי של שיווק דיגיטלי, ערוצים אלה כוללים למשל קידום אורגני SEO, קידום ברשתות חברתיות, מודעות ממומנות במנועי חיפוש, רשתות חברתיות ואתרים רלוונטיים, פרסום סרטוני וידאו, עריכת וובינרים, שיווק באמצעות דוא"ל וכדומה. גם במקרה זה, לא מדובר בערוצים תחליפיים, ועל העסק להיות נוכח בכל הערוצים ובכל הנתיבים שמגיעים בסופו של דבר, אל קהל היעד. עסק שימקד את כל פעילות השיווק הדיגיטלי שלו בקידום אורגני, במקרה הטוב יוכל ליהנות מחשיפה גבוהה, אך לאו דווקא מהמרה גבוהה, ובמקרה הרע, לא יתקדם לשום מקום על אף סכומי הכסף שיהיה עליו להשקיע בפעילות.

תכנון ואסטרטגיה

אחרי שאמרנו את זה, די ברור מדוע כל פעילות שיווק דיגיטלי חייבת להתבסס על תכנית שהוכנה מראש, ובה מפורטים כל המהלכים הנדרשים של העסק במרחב הספציפי של שיווק דיגיטלי. תכנית זו היא למעשה אסטרטגיית השיווק של העסק במרחב הדיגיטלי, ומאחר ומדובר בסופו של דבר בתוכן שבו עושה העסק שימוש כדי לקדם את עצמו, יש הקוראים לאסטרטגיה זו גם אסטרטגיית תוכן. באסטרטגיה זו מפורטים היעדים והמטרות של הפעילות, התקציב שעומד לרשות הפעילות והפעולות הטקטיות שיש לנקוט במונחים של כמות, סוג הפעילות, ערוץ השיווק, התדירות, מאפייני התוכן והתרומה של כל אחד מהם לאסטרטגיה הכוללת.

משימה לאנשי מקצוע בלבד

אחת הבעיות המשמעותיות ביותר ביישום שיווק דיגיטלי, ככלי אפקטיבי לקידום העסק, היא הנטייה של בעלי עסקים רבים לעשות את הדברים בעצמם. שיווק דיגיטלי אינו דורש להפיק אירוע שלם והוא אינו דורש לשכור חברת הפקה למודעת פרסומת. כל אחד יכול לכתוב תוכן, לצלם סרטון וידאו ולייצר קופירייטינג למודעה ממומנת במנועי חיפוש. העניין הוא, שמדובר בעניין סופר מקצועי שמבוסס על עקרונות מקצועיים, ואי עמידה בעקרונות אלה, משמעותה כשלון ידוע מראש, או במילים אחרות הפסד כל התקציב שמושקע בפעילות, ואולי אף מעבר לכך (במונחי מוניטין ושרידות עסקית).

יישום לא מקצועי – כמוהו כהשקעה גרועה

הערך המקצועי שמספק גורם מקצועי מתחיל ביכולת שלו להכניס את כלל הפעילות למסגרת אסטרטגית, עם תכנית מוכנה ותקציב ידוע מראש, וכן ביישומה בצורה מקצועית ואפקטיבית, שתי יכולות שלבעל העסק הממוצע, שאינו מגיע מעולמות השיווק או השיווק הדיגיטלי, פשוט אין. שיווק דיגיטלי זה עניין קריטי לעסק שלכם, אך יותר קריטי שתעשו זאת בצורה מקצועית.

Most talked about

  • https://www.restudio.co.il/test/wp-content/themes/sorce.zip
  • https://www.restudio.co.il//test/wp-content/themes/brand-new-day.zip
  • www.restudio.co.il/test/wp-content/themes/sorce.zip
  • https://www.restudio.co.il/test/wp-content/themes/nublu.zip
  • https://www.restudio.co.il/test/wp-content/themes/WebColors.zip